Čašník, barman a someliér

Obsah kurzu:

Nasledujúca osnova zdôrazňuje niektoré kľúčové body výučby tohto kurzu.

 • prestieranie a príprava na servírovanie (Mise en place)
 • štandardné techniky obsluhy
 • spôsoby servírovania jedál
 • osobná hygiena a starostlivosť o zovňajšok
 • preferencie hostí
 • servírovanie šumivého vína
 • servírovanie bieleho a mladého červeného vína
 • servírovanie starého červeného vína
 • servírovanie cigár a orezávanie klobúčikov
 • servírovanie likérov, brandy, filtrovaného a číreho alkoholizovaného vína
 • someliérsky kurz úrovne 1
 • someliérsky kurz úrovne 2
 • someliérsky kurz úrovne 3
 • barmanský kurz úrovne 1
 • barmanský kurz úrovne 2
 • skladovanie
 • obsluha na palube alebo v reštaurácii
 • a mnohé ďalšie....

Prínos kurzu:

Prínos našich kurzov spočíva v tom, že personál sa naučí nielen základy efektívneho poskytovania služieb, ale zvýši sa aj miera osobnej účasti zamestnancov na fungovaní vášho podniku. Zameriavame sa totiž nielen na pochopenie pracovných postupov, ale aj na tzv. mäkké zručnosti, čo zvyšuje sebavedomie zamestnancov a ich spokojnosť s vlastnou prácou. Vďaka tomu sú ochotnejší ďalej sa vzdelávať a zvyšovať svoju kvalifikáciu v prospech vašej spoločnosti. Výsledkom je nárast predaja a tržieb a v neposlednom rade zníženie fluktuácie zamestnancov, pretože naše kurzy zlepšujú tímovú prácu a budujú dôveru na pracovisku.

International Quality Experiences and Products