Spoločenské správanie

Obsah kurzu:

 • spoločenská etiketa a všeobecné pravidlá správania sa
 • bezchybné predstavovanie sa a podávanie ruky
 • ako získavať kontakty a socializovať sa
 • vytváranie prvého dojmu
 • spoločenské pravidlá obliekania – dress code (formálny a neformálny)
 • osobný imidž a starostlivosť o zovňajšok
 • kultivované správanie
 • kľúčové body správneho držania tela a sebaovládania
 • elegantné pohyby (chôdza, sedenie a státie)
 • medzinárodná reč tela
 • nácvik sebaistého rečového prejavu
 • komunikácia

Výučba zahŕňa živú a interaktívnu prednášku o etikete, odborné pokyny, ilustrovaný pracovný zošit, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. Cena kurzu závisí od vybraného miesta a témy.

V prípade, že máte špecifické požiadavky, neváhajte nás kontaktovať.

International Quality Experiences and Products