Petra Hrušecká

Petra Hrušecká

Zakladateľka a riaditeľka

Petra je uznávanou odborníčkou na manažment kvality. Celý život sa venuje vzdelávaniu a sebarozvoju, vďaka čomu v gastronómii a hotelierstve nadobudla rozsiahle poznatky a skúsenosti. Po získaní doktorátu z učiteľstva anglického jazyka a literatúry si otvorila súkromnú jazykovú školu.

Petra vyniká taktnosťou, diplomatickými schopnosťami a schopnosťou pracovať v tíme s odborníkmi na rozličné oblasti. Okrem toho dokáže poskytovať užitočnú spätnú väzbu. Tieto zručnosti využila aj pri práci na projektoch Európskej únie (Erasmus, Comenius a mnohé iné).

Po siedmich rokoch začala pracovať ako riaditeľka riečnych plavieb, kde sa starala o blaho a pohodlie cestujúcich. Práve na tejto pozícii si začala postupne uvedomovať, že skutočná kvalita služieb nie vždy plní očakávania klientov.

Petra si kvalifikáciu v gastronómii a hotelierstve ďalej rozširovala ako manažérka kvality. Vďaka tomu získala jasnú predstavu o všetkých oddeleniach na palube a dala si za cieľ zaviesť prvotriedne štandardy a systém zákazníckych služieb, čo sa jej vďaka úzkej spolupráci s prevádzkovým personálom skutočne podarilo. Petra sa riadi jednoduchým étosom: pri poskytovaní kvalitných služieb je kľúčový ľudský faktor, a preto je vzdelávanie zamestnancov nesmierne dôležité.

Petra sa pritom ako špičková odborníčka sústreďuje v prvom rade na detaily a výsledky. Keď je učebný proces efektívny, zvyšuje sa výkon zamestnancov aj spokojnosť manažmentu. Najdôležitejšou výhodou tohto prístupu je však to, že prináša spokojných klientov.

Petra sa už teší sa na spoluprácu s vami.

 
 
 
International Quality Experiences and Products